Recensământul General Agricol 2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020

Hotărârea nr. 1 din 4 noiembrie 2020 emisă de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol (CCRGA2020), privind revizurirea calendarului de pregătire și efectuare a Recensământului General Agricol

Hotărârea nr.1056 din 4 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării Recensământului General Agricol din România Runda 2020, precum și a măsurilor privind implementarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

Hotărârea nr.2/30 martie 2021 emisă de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol (CCRGA2020) privind începerea colectării datelor la 10 mai 2021 față de 1 mai 2021