Prezentare

DAJ Calarasi este serviciul public descentralizat al MADR prin care se asigura promovarea si facilitarea dezvoltarii, managementul si utilizarea resurselor agricole pentru dezvoltarea durabila a agriculturii. DAJ este organul de specialitate al MAPDR in teritoriu si este condusa de un director executiv. 

DAJ Calarasi are in structura sa compartimente si servicii subordonate direct directorului executiv: inspectii implementare politici si statistici agricole, produse ecologice si traditionale, presa si relatii publice, financiar-contabilitate, administrativ, achizitii si resurse umane si juridic. Directorul executiv coordoneaza intreaga activitate a DAJ Calarasi si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare. 

Compartimentele care functioneaza in cadrul DAJ Calarasi sunt: 

  • Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională
  • Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură
  • Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate
  • Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte
  • Compartimentul asistenţă tehnică zonală şi RICA
  • Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă
  • Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice
  • Compartimentul audit intern

In cadrul DAJ Calarasi functioneaza de asemenea unitatea fitosanitara (UF) – unitate fara personalitate juridica, iar in subordine functioneaza oficiile pentru studii pedologice si agrochimice (OSPA) – unitati cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii.

Sari la conținut