Legislație

A fost aprobat cadrul general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale din Planul Strategic PAC 2023-2027

Hotărârea nr. 1569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

Recensământul General Agricol 2020

Ordinul 25 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024Descarcă0307bis Norme Registrul Agricol 2020-2024DescarcăPropunere legislativa privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală – legea camerelorDescarcă

Organizare si functionare DAJ: 

  1. Legea 157/2016 privind unele masuri pentru reorganizarea unor structuri aflate in subordinea / coordonarea MADR 
  2. Hot.Guv. nr.860/2016 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor Directiilor pentru Agricultura Judetene si a Mun Bucuresti 
  3. Hot.Guv. nr.751/2010 privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti 
  4. Hot.Guv.725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia

Grupuri de producatori: 

1. ORDONANTA nr. 37 din 14 iulie 2005 (*actualizata*) privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice**) 

2. ORDIN nr. 171 din 13 martie 2006 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice 

Fitosanitar: 

1. Ordonanta 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea,comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor,daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.85/1995,cu modificarile ulterioare. 

2. Ordonanta Guvernului nr 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania 

3. OUG 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. 

4. Legea 93 din 10.04 2007 pentru modificarea si completarea Legii 37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara. 

Agricultura ecologica: 

1. Ordinul nr. 1253-2013 – pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 

2. Ordinul nr 1438-2013 – modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 

3. Ordinul nr.737/2014 – privind modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 

4. Ordinul nr. 987-2014 – privind modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 5. Ordinul nr. 1043-2014 – completarea privind modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 

Industrie alimentara: 

1. O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor – republicata in 2008, aprobata si modificata prin legea nr. 57/2002; 

2. O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, art.11; 

3. H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G. nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei pentru animale si utilizarii in industria alimentara de catre operatorii economici care fabrica paine si produse de panificatie; 

4. Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile oualor si a O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a oualor; 

5. O.M. nr. 8/2013 privind recunoasterea organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare si de supraveghere a activitatii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobandit protectia indicatiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) si specialitatilor traditionale garantate (S.T.G); 

6. OM 250/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, continutul ambalarea, etichetarea si calitatea fainii albe de grau destinate comercializarii pentru consumul uman 

7. Regulament CE NR 110 /2008 privind definirea, desemnarea , prezentarea , etichetarea si protectia indicatiilor geografice ala bauturilor spirtoase 

8. HG 276 / 2014 pentru infiintarea sistemului privind protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase 

Produse traditionale si produse consacrate: 

1. OM nr 724 /2013 privind atestarea produselor traditionale 

2. REGULAMENTUL UE nr 1151 /2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare 

3. OM 394 /2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate românesti 

Legume-fructe: 

* Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR.543/2011 al COMISIEI din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate 

* Regulamentul (CE) NR. 1221/2008 al COMISIEI din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 si (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului in sectorul fructelor si legumelor privind standardele de comercializare (Anexa I, partea B standardele secifice de comercializare si Anexa I, partea A, standardul general de comercializare)  

* Regulamentul (CE) Nr. 1182/2007 al CONSILIULUI din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor si legumelor si de modificare a Directivelor 2001/112/CE si 2001/113/CE si Regulamentelor (CE) nr.827/68,(CE) nr.2200/96, (CE) nr.2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) 1782/2003 si (CE) nr.318/2006 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 

* Regulamentul CONSILIULUI (CE) 2200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comuna a pietei fructelor si legumelor 

* Regulamentul (CE) Nr. 911/2001 al COMISIEI din 10 mai 2001 de extindere a listei de produse prevazuta de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului 

* Regulamentul (CE) Nr. 47/2003 al COMISIEI din 10 ianuarie 2003 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului 

* ORDIN nr. 591 din 24 august 2006 privind organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, in vederea executarii controalelor de conformitate pentru fructe si legume proaspete 

* ORDIN nr. 420 din 26 iunie 2008 privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor 

* LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 privind producerea si valorificarea legumelor*) – Republicata 

* LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 a Pomiculturii*) – Republicata 

* LEGE nr. 325 din 20 octombrie 2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 

* ORDIN nr. 390 din 17 iunie 2009 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume si fructe proaspete, in vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logoului comunitar 

* HOTARARE nr. 1530 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor 

* LEGE nr. 60 din 22 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 

* HOTARARE nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 Reteaua de informatii contabile: 

* ORDIN 133/2 IUNIE 2010 – privind organizarea activitatii RICA in sistem descentralizat pe anul 2010 

* ORDIN 512/28 IUNIE 2005 – privind Norma Metodologica de aplicare a Ordonantei Guvernamentala nr. 67/2004 pentru instituirea la nivel national a RICA aprobata cu modificarea Legii 465/2004

* LEGEA 465/4 NOIEMBRIE 2004 – pt. Ordonanta Guvernamentala 67/2004 privind instituirea la nivel national RICA 

* ORDONANTA 67/13 AUGUST 2004 – privind instituirea la nivel national a RICA 

* REGULAMENTUL NR. 1217/2009 – al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de creeare a unei retele de colectare de date contabile privind veniturile si activitatea economica a exploatatiilor agricole in UE 

* REGULAMENT NR. 867/2009 – al comisiei din 21 septembrie 2009 de modif. si corectarea a Regulamentul CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatiile agricole 

* REGULAMENT NR. 868/2008 – al comisiei din 3 septembrie 2008 privind fisa exploatatie care urmeaza a fi utilizata in scopul determinarii veniturilor exploatatiei agricole si analiza activitatii conomice a acestor exploatatii. PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARI CU NITRATI. 

* H.G.NR.964/2000 in temeiul art.2 aliniatul 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei si a grupului de sprijin pentru nitrati, aprobat prin Ordinul 425/105/951/2001 Fertilizanti: 

* REG(CE) Nr.2003/2003 privind ingrasamintele 

* LEGEA Nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor * HG Nr.306/2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora . 

* HG Nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului 

* HG Nr.1261/2000 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.2003/2003 al Parlamentului European si al consiliului din 13 octombrie 003 privind ingrasamintele . 

Depozite de cereale: 

* OUG Nr.12/2006 (*actualizata*) pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale 

* ORDINUL nr.222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole 

* OUG Nr .141/2002 (*actualizata*) privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 

Zootehnie : 

* LEGEA nr. 72 din 16 ianuarie 2002 zootehniei M.O. nr. 72 din 31 ianuarie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare 

* HOTARARE nr. 940 din 29 august 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002 M.O. nr. 657 din 4 septembrie 2002 

* ORDIN nr. 358 din 15 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate si salubritate pentru producerea, importul, controlul calitatii, comercializarea si utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substantelor energetice, substantelor minerale si a nutreturilor special 

* ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 23 aprilie 2013 (*actualizata*) privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  * NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Sari la conținut