DAJ Calarasi

Direcţia pentru
Agricultură
Jud. Călăraşi

DAJ Calarasi

Prezentare


DAJ Calarasi este serviciul public descentralizat al MADR prin care se asigura promovarea si facilitarea dezvoltarii, managementul si utilizarea resurselor agricole pentru dezvoltarea durabila a agriculturii. DAJ este organul de specialitate al MAPDR in teritoriu si este condusa de un director executiv. 

DAJ Calarasi are in structura sa compartimente si servicii subordonate direct directorului executiv: inspectii implementare politici si statistici agricole, produse ecologice si traditionale, presa si relatii publice, financiar-contabilitate, administrativ, achizitii si resurse umane si juridic. Directorul executiv coordoneaza intreaga activitate a DAJ Calarasi si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare. 

Compartimentele care functioneaza in cadrul DAJ Calarasi sunt: 

  • Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională
  • Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură
  • Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate
  • Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte
  • Compartimentul asistenţă tehnică zonală şi RICA
  • Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă
  • Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice
  • Compartimentul audit intern

In cadrul DAJ Calarasi functioneaza de asemenea unitatea fitosanitara (UF) – unitate fara personalitate juridica, iar in subordine functioneaza oficiile pentru studii pedologice si agrochimice (OSPA) – unitati cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii.


Organigrama, ROI si statul de functii


.

Informatii contact

Str. Prel. Bucuresti 26, Et 1
Calarasi, CP 910048
Tel: 0242324020
Fax: 0242334523
Mail : dadr.cl@madr.ro

Curs valutar BNR

Stiri locale

Copyright © DAJ Calarasi

Design by ProiecteSoft.Net